1.12.2012 se konalo výroční setkání bývalých ochránců čsl. státní hranice a jejich příznivců

03.12.2012 11:50

Výroční setkání členů ašské sekce KČP v Krásné u Aše 1.12.2012

Provedené vyhodnocení činnosti ašské sekce za rok 2012 jejím předsedou mjr. PS v.v. Václavem Veselým bylo dokladem vysoké aktivity a společenské prospěšnosti nejen v regionu, ale v celostátním i nadnárodním rozměnu, což ocenilo více než 50 přítomných členů KČP a jejich příznivců na ašsku a chebsku. Tyto výsledky nejen zavazují členy sekce v orientaci její aktivit pro následující rok, ale předpokládají úzkou součinnost a spolupráci s ostatními členy KČP. A cílené oslovování našich občanů, zejména mládeže, s vědomím, že neobjektivní zkreslování vlasteneckého a státobezpečnostního poslání ochránců hranic od vzniku samostatné Československé republiky současnými vládnoucími strukturami a jim poplatných médií vytvářejí zcela nepřesný a hrůzostrašný obraz nejen o bývalých strážcích  čsl. hranice, ale celého bývalého společenského systému. Tedy společenství, které drtivé většině našich občanů přinášelo mnohem více životních jistot a tím i svobod, než ten současný totálně krachující systém. Systém, v němž byly a jsou prioritou peníze před člověkem, tedy systém, který přeje pouze velmi malé a vybrané skupině lidí parazitujících na práci druhých a většinou rozkrádajících hodnoty vytvořené pracujícími. Tomu tito "svobodomyslní demokraté" s klidným a nečistým svědomím vydřidušsky říkají "demokracie a svoboda trhu". Právě proto je naše země na tom ekonomicky a společensky v současné době podstatně hůře, než tomu bylo v dobách skutečné vlády lidu...

Z těchto důvodů především znovu vystupuje do popředí význam a vlastenecké poslání našeho občanského sdružení Klubu českého pohraničí

Fotosoubor ze setkání ZDE

zpracoval: JH